encyclopedia

Milk thistle

Název Milk thistle (Silybum marianum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Hvězdnicotvaré (Asterales)
Čeleď CZ (LAT) Hvězdnicovité (Asteraceae)
Rod CZ (LAT) Milk thistle (Silybum)
Druh CZ (LAT) Milk thistle (Silybum marianum)
Oblast původu Oblast Středozemního moře
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 60 – 150
Délka zrna [mm] 7 – 8
Šířka zrna [mm] 3 – 5,4
Chemická charakteristika
Olejnatost [%] 25 – 35
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 25 – 30
Výnos (hektarový) [t/ha] 0,75 – 1
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 6 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Plody
Využití plodiny Lékařství, Potravinářství

 

TECHNOLOGY

COMMODITIES