encyclopedia

Cumin

Název Cumin (Carum carvi)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Miříkotvaré (Apiales)
Čeleď CZ (LAT) Miříkovité (Apiaceae)
Rod CZ (LAT) Caraway (Carum)
Druh CZ (LAT) Caraway (Carum carvi)
Oblast původu Oblast Středozemního moře, Malá Asie
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 30 – 130
Délka zrna [mm] 4 – 7
Šířka zrna [mm] 0,7 – 1
Tloušťka zrna [mm] 0,7 – 1
Chemická charakteristika
Voda [%] 13
Olejnatost [%] 10 – 20
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost skladovací [%] 13
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 2,5 – 4
Výnos (hektarový) [t/ha] 1 – 2
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 8 – 12 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Semena
Využití plodiny Potravinářství, Farmacie